• Centrala: 043 242 650 • Eter: 043 241 111 • Redakcija: 043 242 474

INFORMATIVNI CENTAR BJELOVAR d.o.o.
Trg Eugena Kvaternika 7a
HR-43000 Bjelovar

OIB: 14895266944
MBS: 010009981
IBAN: HR0324020061100000344
Račun otvoren pri Erste&Steiermärkische Bank d.d.
Jadranski trg 3A, 51000 Rijeka, Hrvatska

Odgovorna osoba:
Robert Veseljak
Temeljni kapital (uplaćen u cijelosti):
1.115.628,00 kuna

Radno vrijeme:
Ponedjeljak – petak
08:00 – 16:00